Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(323-383):

Hem gâyet sathî ve cevabları pek zâhir ve güya mutaassıbâne hocavari tenkidleri ve hiç münâsebeti olmayan ve hakîki mutabık olan mes’eleleri anlamadan “mabeynlerinde tezad var” demeleri ve risâlelerin yüzde doksanını tamamiyle çekinmeyerek tasdik ve takdirleri ve teslimleri ve “Hücumat-ı Sitte Zeyli”nin pek şiddetli bir sûrette yeni îcadlara fetva verenleri cerh ve tezyif etmesine mukabil, yalnız nezahet-i lîsaniye demişler. Ve dinsizler tarafından öldürülen mazlum ve dindar hristiyanlar âhirzamanda bir nevi şehid olabilir dediğimi; baş açık namaz kılmak ve Türkçe ezan okumağa Zeylin şiddet-i hücumunu zıd göstermeleri ile iktifa etmeleri, kat’iyyen onların Risâle-i Nur’a karşı mağlûbiyetlerini gösteriyor kanâatını veriyor.

Said Nursî

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi