Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(5-43):

İkinci Şuâ

Eskişehir Hapishânesinin Son Meyvesi
OTUZ BİRİNCİ LEM’ANIN İKİNCİ ŞUÂI


On altı sene evvel, Eskişehir Hapishânesinde, arkadaşlarımın tahliyeleriyle yalnız kaldığım bir vakitte şu Şuâ, gâyet acele, pek noksan kalemimle, sıkıntılı, rahatsızlık bir zamanda te’lif edildiğinden bir derece intizamsız olmakla beraber, bugünlerde tashih ederken îman ve tevhid noktasında pek çok kıymetdar ve kuvvetli ve ehemmiyetli gördüm.

Said Nursî

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi