Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(1-46):
      İsm-i Âzam'ın hakkına, Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın hürmetine ve RESÛL-Ü EKREM ALEYHİSSALÂTÜ VESSELÂM'IN şerefine... Bu "İşârât-ül İ'caz"ı bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur Talebelerini Cennet-ül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Âmîn... Ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniyede daima muvaffak eyle. Âmîn... Ve defter-i hasenâtlarına bu İŞÂRÂT-ÜL İ'CAZ'IN herbir harfine mukabil bin hasene yazdır. ÂMİN... Ve Nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle  ÂMİN... ÂMİN... ÂMİN...

YA ERHAMERRÂHİMÎN!... Umum Risale-i Nur şâkirdlerini iki cihanda mes'ud eyle. Âmîn! İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. ÂMİN!.. Ve bu âciz ve bîçare Said'in kusurâtını affeyle... ÂMİN... ÂMİN... ÂMİN...

 

Umum Nur Şâkirdleri Namına

Said NURSÎ

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi