Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(177-179):

Senin rahmetine iltica ediyor... Hadsiz günah ve hatîatlarını i’tiraf ediyor... Evham ve türlü türlü illetlerle mübtelâ olmuş. Sana tazarru ve niyaz eder. Eğer Kemâl-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şânındır. Çünkü Erhamürrâhimînsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki; dergâhına gidilsin. Senden başka hak Ma’bûd yoktur ki, ona iltica edilsin!...


Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi