Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(2-4):

İsm-i Â’zamın hakkına ve Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın hürmetine ve Resûl-ü Ekrem Aleyhissalât-ü Vesselâmın şerefine, Sirâcınnûr’u bastıran Tillo’lu Said’i ve Tahir’i ve mübârek yardımcılarını ve nurcu arkadaşlarını Cennetü’l-Firdevste saadet-i ebediyyeye mazhar eyle.. âmin. Ve defter-i hasenatlarına Sirâcınnûr’un her bir harfine mukabil bin hasene yazdır.. âmin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlâs ihsan eyle.. âmin.

Yâ Erhamerrâhimîn!.. Umum Risâle-i Nur Şâkirdlerini iki cihanda mes’ud eyle.. âmin! İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhafaza eyle.. Âmin! Ve bu âciz ve biçâre Said’in kusurâtını affeyle. Âmîn!

Umum Nur Şâkirdleri Nâmına

Said NURSÎ

(Rahmetullâhi Aleyhi Rahmeten Vâsia)


Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi