Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(612-740):


İsm-i Âzamın hakkına ve Kur’ân-ı Mu’ciz-ül-Beyânın hürmetine ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın şerefine, beş bin nüsha bastıran Dr Tahsin, Atıf ve Tillo’lu Said’i ve mübârek yardımcılarını ve Risâle-i Nur talebelerini Cennet-ül Firdevste saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Âmin... Ve hizmet-i îmaniye ve Kur’âniyede dâima muvaffak eyle. Âmin... Ve defter-i hasenatlarına bu mecmûanın herbir harfine mukabil bin hasene yazdır. Âmin... Ve Nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlâs ihsan eyle. Âmin!

Ya Erhamerrâhimîn! Umum Risâle-i Nur Şakirdlerini iki cihanda mes’ud eyle. Âmin... İnsî ve cinnî şeytanların şerlerinden muhâfaza eyle. Âmin... Ve bu âciz ve biçâre Said’in kusurâtını affeyle. Âmin!...

Umum Nur Şâkirdleri nâmına
SAİD NURSÎ

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi