Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(453-540):


Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Emirdağı’nda kaldığı evin, çarşıdan penceresinin görünüşü.

Hem, musîbet ve ithamlara daha ziyâde hedef olmuş, dâimî tarassuda, hatta imhaya ma’rûz kalmıştır. Bununla beraber, Risâle-i Nur geniş dâirede yayılmış, Üniversite, me’murlar ve ehl-i siyaset muhitinde okunmağa başlanmıştır.

Üstadın Emirdağına nefyinden sonra aleyhinde pek insafsızca iftiralar yapıldığı ve çok geniş bir dâirede yalanlarla isnadlara girişildiği münâsebetiyle ve Nurların harika neşri dolayısiyle bir hakîkatı, bu mukaddemede beyân etmek lâzım geldi. Şöyleki:

Bizim, Said Nursî’nin ayn-i hakîkat olan ahvâl ve harekât ve hizmetinde görünen harikaları beyân etmemizden muradımız:

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi