Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(5-42):

(Haşiye-2) Yalnız risalenin ünvanına ait yazıdaki bir elif hesaba dâhil edilmemiştir. Cây-ı hayrettir ki: Süleyman Rüşdü’nün yazdığı nüsha, hiç elif hatıra gelmeden ve düşünmeden, 114 elif, 114 şifa-yı kudsiyeyi tazammun eden, 114 suver-i Kur’aniyenin adedine tevafukla beraber öşeddeli lâm bir sayılmak cihetiyle, 114 harfine tamtamına tevafuk ediyor.

--------------------------------------------
(Haşiye -2): Madem Keramet-i Aleviyede ve Gavsiye’de, Said’in âhirinde nida için vaz’edilmiş bir elif var, Saidâ olmuş; belki fazla olan bu elif, o elife bakıyor.
Re’fet, Hüsrev
Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi