Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(181-189):

Ve elbette o sıfatların ve o fiillerin medâr-ı zuhurları, belki medâr-ı kemâlleri, belki medâr-ı tahakkukları olan Rehber-i Ekber, Muallim-i Ekmel ve Dellâl-ı A’zam ve Tılsım-ı Kâinatın Keşşafı ve Âyine-i Samedanî ve Habib-i Rahmânî olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın risâleti hiçbir cihetle inkâr edilmez. Âlem-i hakîkatın ve hakîkat-ı kâinatın ziyaları gibi, bunun Risâleti dahi kâinatın en parlak bir ziyasıdır.


Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi