Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(101-129):

Bilâistisna bize fenalık edenleri Cenâb-ı Hakk’a terketmekle affetmek ve bil’akis bize zulmeden o zâlimler de dahil olduğu halde, herkese iyilik etmek Risale-i Nur talebelerinin kalblerine yerleşen bir şiar-ı İslâm olduğunu, biz istemeyerek ilân eden Hazret-i Allah’a hadsiz hudutsuz şükürler ediyoruz.

Çok kusurlu talebeniz
Hüsrev


* * *


Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi