Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(101-129):

Kusura bakılmasın. (*)

Aziz sıddık kardeşlerim;

Ramazan-ı Şerif’de Kur’an-ı Mu’cizülBeyanı okurken Risale-i Nur’a işaretleri Birinci Şua’da beyan olunan otuzüç âyetten hangisi gelse bakıyorum ki, o âyetin sahifesi ve yaprağı ve kıssası dahi Risale-i Nur’a ve şâkirdlerine kıssadan hisse almak noktasında bir derece bakıyor. Hususan Sûre-i Nur’dan âyetünnur, on parmakla Risale-i Nur’a baktığı gibi,arkasındaki âyât-ı zulümat dahi muârızlarına tam bakıyor ve ziyade hisse veriyor. Âdeta o makam, cüz’iyetten çıkıp külliyet kesbeder ve bu asırda o külliyetin tam bir ferdi Risale-i Nur ve şâkirdleridir diye hissetim.

Evet, Kur’an’ın hitabı, evvelâ Müte-kelim-i Ezelînin Rubûbiyyet-i âmmesinin geniş makamından, hem nev-i beşer belki kâinat namına muhatab olan zâtın geniş makamından,

-------------------------------------

(*) Denizli hapsinin meyvesine Onuncu Mes’le olarak Emirdağının ve bu Ramazan’ı Şerifin nurlu bir küçük çiçeğidir.Tekrarat’ı Kur’aniyenin bir hikmetini beyanla ehl’i dalaletin ufunetli ve zehirli evhamlarını izale eder.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi