Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(176-184):

: Bu ise, ikinci ihya ile rücu’ arasında mevcûd büyük bir perde ve hicabın bulunduğuna işârettir.

Yâni: Esbâb perdesinin keşfiyle, vesaitin tardiyle Allah’a rücu’ edeceksiniz.

S― Allah’a rücu’ etmek, Allah’tan gelmeyi iktiza eder. Bunun için bir kısım insanlar, Allah ile insan arasında ittisali tevehhüm etmişlerdir ve ba’zı sofiler de şübheye düşmüşlerdir?

C― Dünyada insanın vücûd ve bekası olduğu gibi, âhirette de vücûd ve bekası vardır. Dünyadaki vücûd, vâsıtasız dest-i kudretten çıkar. Dünyada terkib, tahlil, tasarruf, tahavvül ile karışık beka mes’elesi sâbıkan zikredilen hikmet üzerine esbâb, vesait, ilel, mes’eleye müdahale edip araya girerler. Âhirette ise vücûd ve beka, her ikisi de levazımatiyle, terkibatiyle bizzât dest-i kudretten çıkarlar ve herkes hakîki Mâlikini bilir. İşte bunu anlayan, rücuun ne demek olduğunu anlar.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi