Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(122-138):

“Menfaat, necat ümidiyle taştan mamul ma’bûd ittihaz ettiğiniz sanemler, size tazib âleti, yâni sizi yandırıp yakan ateşe odun olmuşlardır. Zavallılar! Ne için bunu düşünmüyorsunuz?”

S- Cümlede makamın iktizası hilafına yerine denilmesi neye binâendir?

C- Evet Kur’ân-ı Kerîm’in ta’kib ettiği usûl, alelekser âyetlerin sonunda küllî kaideleri, fezlekeleri söylediğine göre, Kur’ân-ı Kerîm onların Cehennemlik olduklarını isbat eden delilin ikinci mukaddemesine işâret etmek üzere, ism-i zâhiri zamir yerine, yâni cümlesini yerine ikame ile ta’mim yapmıştır. Takdir-i kelâm: Yâni: “Siz Cehennemliksiniz, zîra kâfirlerdensiniz. Cehennem de kâfirler içindir.”

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi