Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(86-104):

: Bu cümle ile âyetlerin sonunda zikredilen emsali cümleler, İslâmiyetin menşei ilim, esası akıl olduğuna işâret eder. Binâenaleyh İslâmiyetin hakîkati kabul ve safsatalı evhamı reddetmek, şânındandır.

ye bir mef’ulün terki, çok mef’ullerin takdirine sebeb olmuştur. Demek îcaz ve ihtisarı yapmakla itnab ve uzatmaktan kaçar iken, daha ziyâde itnaba, tatvile sebeb olmuştur. Yâni: Allah’tan başka ma’bûdunuz olmadığını, hâlıkınızın bulunmadığını, başka bir kadir-i mutlak olmadığını ve mün’iminizin bulunmadığını bilirsiniz. Keza bilirsiniz ki, onların uydurdukları âlihe ve esnam, bir şeye kadir olmayıp, onlar da mahlûk ve mec’ul şeylerdir.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi