Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(64-71):

Gözün gözbebeği de, bal arısı gibi, bütün kâinat safhalarında menkuş gül ve çiçek gibi delillerinden, bürhanlarından alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi üsare ve şiralarından vicdanda o tatlı, îman balları yapar. Eğer o göz küfür zulmetiyle kör olursa; dünya, genişliğiyle beraber bir hapishâne şekline girer. Bütün hakâik-i kevniye, nazarından gizlenir. Kâinat ondan tevahhuş eder. Kalbi ahzan ve ekdar ile dolar.

cümlesiyle, küfür şeceresinin âhirete âid zakkum gibi semeresine işâret edilmiştir. kelimesi ise, inzar ile adem-i inzar arasındaki müsâvata nassederek kelimesine te’kiddir.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi