Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(1-11):

Yedinci Lema

Sûre-i Fethin Âhirindeki âyetin yedi nevi ihbar-ı gaybîsine dâirdir.Sûre-i Fethin bu üç Âyetinin çok vücûh-u i’cazı vardır. Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın on vücûh-u külliye-i i’caziyesinden ihbar-ı bilgayb vechi, şu üç Âyette yedi sekiz vecihle görünüyor.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi