Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(1-57):

                                                                    Risale-i Nur Külliyatından
 
Risale-i Nur hakkında verilen bir KONFERANS
   
        Aradığımı Buldum
        Ben kırk senedir âlem-i İslâmda aradığımı Türkiye’de buldum. Bedîüzzaman yalnız büyük Türk Milletinin değil, bütün İslâm âleminindir. Ondan âlem-i İslâmın mukadderatına dair pek çok soracaklarım vardı. Bütün müşkillerim, kendileriyle görüştüğüm bir saat içinde halledildi. Şimdi memleketime büyük müjdelerle dönüyorum. İslâm âleminde birçok büyük hizmetler başarmış faziletli ve yüksek âlimler gelip geçmiştir. Bunların çoğu mükâfatlarını, ya mülk ve servet, yahut şeref ve şöhret şeklinde elde etmişlerdir. Halbuki Bedîüzzaman’ın evinde bugün yakacak bir lâmbası yoktur.
      Pakistan Maarif Nâzır Muavini
      Ali Ekber Şah
 

Teşrin-i sâni
1950
Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi