Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(12-14):

(6)

Aziz, Sıddık ve Fedakâr ve Vefakâr Kardeşlerim ve Hizmet-i Kur’âniye ve Îmâniyede Kuvvetli ve Kıymetli ve Çalışkan ve Muktedir Arkadaşlarım!

Bu dünyada benim için medâr-ı teselli sizlersiniz ve hakkınızda büyük ümidlerimi doğru çıkardınız. Cenâb-ı Hak sizden ebeden razı olsun, âmîn!

İrsalatınız ve bilhassa Onuncu Söz buraya o derece fâide verdi ki, her-bir sahifesine mukabil elimden gelseydi büyük bir hediye verirdim. Çoktan beri göremediğim için ben hangisini okursam “En birinci budur” derdim. Ötekine bakardım, “Bu birincidir.” Daha öbürüsüne baktıkça hayret ederek kat’î kanaatım geldi ki; Risâle-i Nur’un kitabları birbirine tercih edilmez. Her birinin, kendi makamında riyâseti var. Ve bu zamanı tenvir eden bir mu’cize-i ma’neviye-i Kur’aniyedir...

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi