Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.

(4)

Aziz Kardeşim Hüsrev!

Şükür, hakkımda İnâyet-i İlâhiyye devam ediyor. Ben burada rahatım, fakat hizmete şiddetle ihtiyacım var. Sizlerden biriniz yanımda bulunmazsa çok üzüleceğim. En evvel hizmet nöbeti senin alâkasızlığın için sana düştü, sonra başkası yapar. Bu husûs için ben burada hükümete ve emniyet müdürüne müracaat ettim. Eğer senin yol masrafın verilse veya teshilat gösterilse çok iyi olur. Yoksa borç ediniz, burada beraber çalışıp o borcu vereceğiz. Gelirken beraber mu’cizeli Kur’anımızı ve matbu Onuncu Söz’ü ve Hâfız Ali’nin el yazısı ile benim için tevafuklu yazılan Onuncu Söz’ü ve altı Esmâ-i İlâhiyenin altı nükteleri eğer yazmışsan birlikte getir. Bu husûs hakkında buradaki zabıtaya ve hükümete bildirdim. Süleyman ve kardeşlerime çok selam.

11 Mayıs 1936
Kastamonu Emniyet
Müdürüyeti Eliyle

Kardeşiniz
Said Nursî

* * *

(5)

Aziz, Sıddık, Fedakâr, Vefakâr Kardeşlerim,

Sizler ile muhabere edemediğimin sebebi, fevkalâde bir dikkat ve tazyik ve tecrid altında bulunduğumdur. Hâlık-ı Rahîm’ime hadsiz şükürler olsun ki, kuvvetli bir sabır ve tahammülü ihsan ederek sû’-i kasdlarını akîm bıraktı. Burada müfarakat zamanımın her bir ayı bir sene haps-i münferid hükmünde ezici olduğu halde, dualarınız berekâtıyla, inâyet-i İlâhiye her günümü bir ay kadar mes’udane bir ömre çevirdi. Benim istirahatım cihetinde merak etmeyiniz, rahmetin iltifatı devamdadır.

Sabri Kardeş! Sabırlı ol, ehemmiyetsiz ve zararsız olan vehmî ve asabî hastalığına ehemmiyet verme. Şifaya dua edilmekle beraber; zararsız, hatarsızdır. Çünki, eğer hatârât, seyyie ise; âyinede temessül eden pislik, pis değil ve âyinedeki yılan sûreti ısırmaz ve ateşin timsali yakmaz. Öyle de, kalbin ve hayalin âyinelerinde rızasız, ihtiyârsız gelen pis ve çirkin ve küfrî hatıralar zarar vermezler.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi