Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(205-299):

OnBirinci Şu’a

(DENİZLİ HAPSİNİN BİR MEYVESİ)

(Zındıka ve küfr-ü mutlaka karşı Risâle-i Nur’un bir müdafaanâmesidir. Ve bu hapsimizde hakîki müdafaanâmemiz dahi budur. Çünkü, yalnız buna çalışıyoruz.

Bu risâle, Denizli hapishânesinin bir meyvesi ve bir hâtırası ve iki cuma gününün mahsûlüdür.)

SAİD NURSÎ

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi