Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(97-102):

Altıntı Şuâ

“Yalnız iki nüktedir.”

(Namazdaki teşehhüdde bulunan

ilâ âhirenin iki noktasına gelen iki suale iki cevabdır. Teşehhüdün sair hakîkatlarının beyânı başka vakte tâlik edilerek bu "Altıncı Şua"da yüzer nüktesinden yalnız “iki nükte”si muhtasar bir sûrette beyân edilecek.)

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi