Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.

Diyânet İşleri Müşavere Kurulu’nun 23/5/1956 gün ve sayısız ehl-i vukuf raporuna istinâden Afyon Ağır Ceza Mahkemesi’nce Bediüzzaman Said Nursî’nin kitab ve sâir evraklarının kanunî mevzuata muhalif siyasî ve idarî hiçbir mahzuru görülmemiş olmakla, sözü geçen eserler 23/6/1956 gün, 954/278 esas ve 955/218 karar sayılı ve kaziye-i muhkeme haline gelen beraat karariyle ve yine Isparta Sorgu Hâkimliği’nin 11/9/1956 gün, 954/28 esas ve 1956/65 karar sayılı ve aynen kazıye-i muhkeme haline gelen men-i muhakeme karariyle bilûmum Nur Risâleleri sâhiplerine iade edilmiştir.

Her Hakkı Mahfuzdur.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi