Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(84-106):

Hubab

(Kur’ân-ı Hakîm’in ummanından)

İ’lem ey zikreden ve namaz kılan kardeş!

ve ve

gibi mübârek kelimeler ile i’lân ettiğin bir hüküm ve iddia ettiğin bir dâva ve işhad ettiğin bir i’tikâd, lîsanından çıkar-çıkmaz milyonlarca mü’minlerin tasdik ve şehâdetlerine iktiran eder.

Ve keza, İslâmiyetin hak ve hakîkat olduğuna ve hükümlerinin doğru ve sâdık olduklarına delâlet eden bütün deliller, şâhidler, bürhanlar, senin o dâvanın ve i’tikâdının hak olduğuna delâlet ederler.

Ve keza, söylediğin o mübârek ve mukaddes kelâmlara pek büyük yümünler, feyizler ve berekât-ı İlâhîye terettüb eder.

Ve keza, cumhur-u mü’minîn ve muvahhidînin o kelimat-ı mübârekeden kalben zevkettikleri mâ-i hayatı ve şerâb-ı Cenneti, sen de o mukaddes maşrapalardan içersin...

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi