Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(159-167):

Yirmibirinci Lema

İhlâs hakkında

(On Yedinci Lem’anın On Yedinci Nota’sının yedi mes’elesinden Dördüncü Mes’elesi iken, ihlâs münâsebetiyle Yirminci Lem’anın İkinci Noktası oldu. Nurânîyetine binâen Yirmi Birinci Lem’a olarak Lemaata girdi.)

Bu Lem’a lâakal her on beş günde bir def’a okunmalı.


Ey âhiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz: Bu dünyada, husûsan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatcı, en metin bir nokta-i istinâd, en kısa bir tarîk-ı hakîkat, en makbul bir duâ-yı ma’nevî, en kerâmetli bir vesîle-i makasıd, en yüksek bir haslet, en sâfî bir ubûdiyet: İhlâsdır. Mâdem ihlâsta mezkûr hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var.. ve mâdem bu müdhiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid’alar, dalâletler içerisinde bizler gâyet az ve zaîf ve fakîr ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gâyet ağır ve büyük ve umûmî ve kudsî bir vazife-i îmaniye ve hizmet-i Kur’âniye omuzumuza İhsan-ı İlâhî tarafından konulmuş; elbette herkesten ziyâde bütün kuvvetimizle ihlâsı kazanmaya mecbûr ve mükellefiz

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi