Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(148-158):

Yirminci Lema

İhlâs hakkında

(On Yedinci Lem’anın On Yedinci Nota’sının yedi mes’elesinden, beş noktadan ibâret olan ikinci mes’elesinin birinci noktası iken, ehemmiyetine binâen Yirminci Lem’a oldu.)

Âyetiyle ve-Ev kemâ kal-

Hadîs-i Şerifi, ikisi de ihlâs ne kadar İslâmiyette mühim bir esas olduğunu gösteriyorlar. Bu ihlâs mes’elesinin hadsiz nüktelerinden yalnız “beş nokta”yı muhtasaran beyân ederiz.

----------------------------------------------
TENBİH: Bu mübârek Isparta’nın medâr-ı şükran bir hüsnü tâli’idir ki, ondaki ehl-i takvâ ve ehl-i tarikat ve ehl-i ilmin –sâir yerlere nisbeten–rekabetkârâne ihtilâfları görünmüyor. Gerçi lâzım olan hakîki muhabbet ve ittifak yoksa da, zararlı muhalefet ve rekabet de başka yerlere nisbeten yoktur.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi