Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(49-61):

Onbirinci Lema

Mirkâtü’s-Sünneti ve 

Tiryâku 
Marazı’l-Bid’a
(Şu Âyetin Birinci Makamı, Minhâcü’s-Sünnet; İkinci Makamı, Mirkatü’s-Sünnettir.)

       (Bu iki Âyet-i azîmenin yüzer nüktesinden on bir nüktesi icmalen beyân edilecek)

BİRİNCİ NÜKTE : Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş:

yâni: “Fesad-ı ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir.” Evet Sünnet-i Seniyyeye ittiba, mutlaka gâyet kıymetdardır. Husûsan bid’aların istilâsı zamanında sünnet-i Seniyyeye ittiba etmek daha ziyâde kıymetdardır.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi