Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(40-48):

Onuncu Lema

“Şefkat Tokatları” Risâlesi


Âyetinin bir sırrını hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarımın beşeriyet muktezası olarak sehiv ve hatalarının neticesinde yedikleri şefkat tokatlarını beyân etmekle tefsir ediyor. Hizmet-i Kur’âniyenin bir silsile-i kerâmeti ve o hizmet-i kudsiyenin etrafında İzn-i İlâhî ile nezaret eden ve himmet ve duâsiyle yardım eden Gavs-ı Âzam’ın bir nevi kerâmeti beyân edilecek. Tâ ki, bu hizmet-i kudsiyede bulunanlar, ciddiyetlerinde, hizmetlerinde sebat etsinler.

Bu hizmet-i kudsiyenin kerâmeti “üç nevi”dir:

Birinci Nev’i: O hizmeti ihzar etmek ve hâdimlerini o hizmete sevketmek cihetidir.

İkinci kısım: Mânileri bertaraf etmek ve muzırların şerrini defedip, onları tokatlamaktır.

Bu iki kısmın hâdiseleri çoktur, hem çok uzundur. (*) Başka vakte tâlikan, en hafif olan üçüncü bir kısımdan bahsedeceğiz.

-----------------------------------------
(*): Meselâ: Halk Partisi, Nur talebelerine verdikleri azab ve sıkıntı ve ihâ-netlerden, kendileri dünyada daha ziyâde cezasını çektiler aynını gördüler.
Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi