Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(5-7):

[Otuz Birinci Mektubun birinci kısmı; her zaman, husûsan mağrib ve işa’ orta-sında otuz üçer def’a okunması çok faziletli bulunan mezkûr kelimât-ı mübârekenin herbirinin çok envârından birer nurunu gösterecek altı Lem’adır.]

BİRİNCİ LEMA

Hazret-i Yunus İbn-i Metta Alâ Nebiyyina ve Aleyhissalâtü Vesselâm’ın münâcâtı, en azîm bir münâcâttır ve en mühim bir vesîle-i icâbe-i duâdır. Hazret-i Yunus Aleyhisselâm’ın kıssa-i meşhûresinin hulâsası: Denize atılmış, büyük bir balık onu yutmuş.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi