Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(150-163):

Bir Düstur

Risale-i Nur Talebeleri, Risale-i Nur’un dairesi haricinde nur aramamalı ve aramaz. Eğer arasa, Risale-i Nur’un penceresinden ışık veren manevî güneşe bedel, bir lâmbayı bulur, belki güneşi kaybeder.

Hem Risale-i Nur dairesindeki halis ve pek kuvvetli çok ruhları her ferdine kazandıran ve sahabenin sırr-ı veraset-i Nübüvvetle meşreb-i uhuvvetkranesini gösteren meşreb-i hıllet ve meslek-i uhuvvet ise haric dairelerde -ve o peder ve o mürşid üç cihetle zarar vermek suretiyle- bir pederi aramaya ihtiyaç bırakmaz. Bir tek peder yerine pek çok ağabeyi buldurur. Elbette büyük kardeşlerin müteaddit şefkatleri bir pederin şefkatini hiçe indirir. Daireye girmeden evvel bulduğu mürşidi, her ferd dairede dahi muhafaza edebilir. Fakat mürşidi olmayan daireye girdikten sonra ancak daire içinde mürşid arayabilir.

Hem Risale-i Nur’un velayet-i kübradan olan sırr-ı veraset-i Nübüvvet feyzini veren

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi