Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(51-84):

Telvihat-ı Tis’a

(Yirmidokuzuncu Mektub’dan Dokuzuncu Kısım)

[Şu kısım, turuk-u velayet hakkında olup "Dokuz Telvih"tir.]

BİRİNCİ TELVİH: "Tasavvuf", "tarîkat", "velayet", "seyr ü sülûk" namları altında şirin, nuranî, neş’eli, ruhanî bir hakikat-ı kudsiye vardır ki; o hakikat-ı kudsiyeyi ilân eden, ders veren, tavsif eden binler cild kitab ehl-i zevk ve keşfin muhakkikleri yazmışlar, o hakikatı ümmete ve bize söylemişler.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi