Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(20-46):

Dördüncü Lem’a

(Birinci Makam’ın üç nüktesi)

"Minhac-üs Sünne" bu risaleye lâyık görülmüştür.

("Mes’ele-i İmamet" bir mes’ele-i fer’iye olduğu halde, ziyade ehemmiyet verildiğinden bir mesail-i imaniye sırasına girip, İlm-i Kelâm’da ve usûl-üd dinde medar-ı nazar olduğu cihetle, Kur’ana ve imana ait hizmet-i esasiyemize münasebeti bulunduğundan cüz’î bahsedildi.)Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi