Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(101-129):

Onuncu Mes’ele
(EMİRDAĞI ÇİÇEĞİ)

Kur’anda olan tekrarata gelen itirazlara karşı gayet kuvvetli bir cevaptır.

Aziz sıddık kardeşlerim,

Gerçi bu mes’ele, perişan vaziyetimden müşevveş ve letâfetsiz olmuş. Fakat o müşevveş ibâre altında çok kıymetli bir nevi i’cazı kat’i bildim, maatteessüf ifâdeye muktedir olamadım. Her ne kadar ibâresi sönük olsa da, Kur’ana ait olmak cihetiyle hem ibâdet-i tefekküriyye, hem kudsî, yüksek, parlak bir cevherin sadefidir. Yırtık libasına değil, elindeki elmasa bakılsın.

Hem bunu gayet hasta ve perişan ve gıdasız, biriki gün Ramazan’da mecburiyetle gayet mücmel ve kısa; ve bir cümlede pek çok hakikatleri ve müteaddit hüccetleri dercederek yazdım.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi