Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(89-100):

Dokuzuncu Mes’ele


ilâ âhiril’âye...

Bu âyet-i ecma ve âlâ ve ekber’in bir küllî ve uzun nüktesini beyan etmeğe, bir dehşetli mânevî sual ve bir azametli ve İlâhî bir ni’metin inkişafından neş’et eden bir hal sebebiyet verdiler. Şöyle ki:

Mânen ruha geldi: Neden bir cüz’ü hakikat-ı Îmâniyeyi inkâr eden kâfir olur ve kabul etmeyen müslüman olmaz? Halbuki, Allah ve âhirete îmân bir güneş gibi o karanlığı izâle etmek lâzım geliyor.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi