Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(35-59):

Yedinci Mes’ele

[Denizli hapsinde bir Cuma gününün meyvesidir.]

Bir zaman Kastamonu’da "Hâlıkımızı bize tanıttır." diyen lise talebelerine sâbık Altıncı Mes’elede mektep fünununun dilleriyle verdiğim dersi, Denizli Hapishanesinde benimle temas edebilen mahpuslar okudular. Tam bir kanaat-ı îmâniye aldıklarından âhirete bir iştiyak hissedip, "Bize âhiretimizi de tam bildir, tâ ki: Nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın, daha böyle hapislere sokmasın." dediler.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi