Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(8-13):

İkinci Mes’elenin hülâsası

Risale-i Nur’dan Gençlik Rehberi’nin güzelce izah ettiği gibi: Ölüm o kadar kat’î ve zâhirdir ki: Bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek.

Bu hapishane nasılki mütemadiyen çıkan-lar ve girenler için muvakkat bir misafir-hanedir. Öyle de: Bu zemin yüzü dahi, acele hareket eden kafilelerin yollarında bir ge-celik konmak ve göçmek için bir handır. Her bir şehri yüz def’a mezaristana boşaltan ölüm, elbette hayattan, ziyâde bir istediği var.

İşte bu dehşetli hakikatın muammasını Risale-i Nur hall ve keşfetmiş. Bir kısacık hülâsası şudur:

Mâdem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor; elbette bu ecel cel-lâdının elinden ve kabir haps-i mün-feridinden kurtulmak çaresi varsa, in-sanın en büyük ve her şey’in fevkınde bir endişesi, bir mes’elesidir. Evet, çaresi var ve Risale-i Nur, Kur’an’ın sırriyle o çareyi iki kere iki dört eder derecesinde kat’î isbat etmiş. Kısacık hülâsası şudur ki:

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi