Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(5-7):


Âyetinin ihbarı ve sırrı ile, Yusuf Aleyhisselam mahpusların piridir ve hapis-hane, bir nevi medrese-i Yusufiyye olur.

Madem Risale-i Nur şakirtleri iki defa-dır çoklukla bu medreseye giriyorlar; elbette Risale-i Nur’un hapse temas ve ispat ettiği bir kısım mes’elelerinin kısacık hülasalarını, bu terbiye için açılan dershanede okumak ve okutmakla tam terbiye almak lazım geliyor. İşte o hülasalardan, beşaltı tanesini beyan ediyoruz.

Birincisi

Dördüncü Söz’de izahı bulunan, her gün yirmidört saat sermaye-i hayatı Hâlik’ımız bize ihsan ediyor.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi