Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(225-232):

Onuncu Hücceti İmaniye

Yirminci Mektub

(Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı, pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i sahihada İsm-i Â’zam mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhidiyenin on bir kelimesi var. Herbir kelimesinde hem birer müjde ve beşâret, hem birer mertebe-i Tevhid-i Rubûbiyyet, hem bir İsm-i Â’zam noktasında bir kibriya-i Vahdet ve bir kemâl-i Vahdâniyyet vardır. Bu büyük ve ulvî hakîkatların îzahını sâir Sözlere havale edip, bir va’de binâen, şimdilik mücmel bir hülâsa sûretinde; “İki Makam”, bir “Mukaddime” ile ona bir fihriste yapacağız.)

Mukaddeme

Kat’iyyen bil ki: Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi “Îman-ı Billah”tır. Ve insâniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, îman-ı billâh içindeki “Mârifetullah”dır.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi