Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(196-212):

SEKİZİNCİ HÜCCETİ İMANİYE

MÜNÂCAT

Yâ İlâhî ve yâ Rabbî! Ben îmanın gözüyle ve Kur’ân’ın ta’limiyle ve nuriyle ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın dersiyle ve İsm-i Hakîm’in göstermesiyle görüyorum ki: Semavâtta hiçbir deveran ve hareket yoktur ki;

Böyle intizamiyle senin mevcûdiyetine işâret ve delâlet etmesin. Ve hiçbir ecrâm-ı semâvîye yoktur ki; sükûtuyla gürültüsüz vazife görerek direksiz durmalariyle, senin Rubûbiyyetine ve Vahdetine şehâdeti ve işâreti olmasın.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi