Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.

Hüccetullah-il Bâliğa Risâlesi
ON BİR HÜCCET-İ ÎMANİYEDİR

Bu risâleyi Ankara ehl-i vukufu çok takdir ettikleri gibi; bu def’a da beraatimize ehemmiyetli bir sebeb ve küfr-ü mutlakı kıran en keskin ve yüksek ve kuvvetli bir hüccet-i katıa ve bürhan-ı bâhirdir.

SAİD NURSÎ

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi