Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(5-54):

Tılsım-ı Kâinatı Keşfeden, Kur’an-ı Hakîm’in Mühim Bir Tılsımını Halleden

Otuzuncu Söz

"Ene" ve "zerre"den ibaret bir "elif" bir "nokta"dır.

Şu Söz İki Maksaddır. Birinci Maksad, "Ene"nin mahiyet ve neticesinden; İkinci Maksad, "Zerre"nin hareket ve vazifesinden bahseder.

Birinci Maksad

Şu âyetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz. Şöyle ki:

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi