Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(3-77):

Otuzüçüncü Söz

(Otuzüç Penceredir)

[Bir cihette Otuzüçüncü Mektub ve bir cihette Otuzüçüncü Söz]

Sual: Şu iki âyet-i câmianın ifade ettiği vücub ve vahdaniyet-i İlahiye ve evsaf ve şuunat-ı Rabbaniyeye, âlem-i asgar ve ekber olan insan ve kâinatın vech-i delaletlerini, mücmel ve kısa bir surette beyanlarını isteriz. Çünki münkirler pek ileri gittiler.
Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi