Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.

Otuzikinci Mektub

Kendi kendine manzum tarzını alan matbu’ “Lemaat” risâlesidir. Aynı zamanda “Otuz İkinci Lem’a” olup, “Sözler” mecmûasının âhirinde neşredilmiştir.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi