Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(348-389):

YİRMİ SEKİZİNCİ MEKTUP

Şu Mektub sekiz mes’eledir.

Birinci Risâle Olan Birinci Mes’ele

Sâniyen: Üç sene evvel benimle görüştükten üç gün sonra ta’biri çıkmış, te’vili tezahür etmiş eski bir rü’yanızın, şimdi ta’birini istiyorsunuz. Şimdilik o güzel, mübârek, müjdeli rü’ya mürur-u zamana uğramış. Ma’nasını göstermiş olan o rü’yaya karşı böyle desem hakkım yok mu:


Evet kardeşim, senin ile mahz-ı hakîkat dersini müzakereye alışmışız. Hayalâtlara karşı kapısı açık olan rü’yaları, tahkikî bir sûrette mevzubahs etmek, tahkik mesleğine tam uygun gelmediğinden;

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi