Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.

YİRMİ YEDİNCİ MEKTUB

(Bu mektub, Risâle-i Nur Müellifinin talebelerine yazdığı aynı hakîkat ve çok letâfetli, güzel mektublariyle; Risâle-i Nur talebelerinin, Üstadlarına ve ba’zan birbirlerine yazdıkları ve Risâle-i Nur’un mütâla’asından aldıkları parlak feyizlerini ifade eden çok zengin bir mektub olup, bu mecmûanın üç-dört misli kadar büyüdüğü için bu mecmûaya ilhak edilmemiştir. Müstakillen Barla, Kastamonu, Emirdağı Lâhikaları olarak neşredilmiştir.)

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi