Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(222-258):

YİRMİNCİ MEKTUB

(Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı, pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i sahîhada İsm-i Â’zam mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhidiyenin on bir kelimesi var. Herbir kelimesinde; hem birer müjde ve beşâret, hem birer mertebe-i tevhid-i rubûbiyet, hem bir İsm-i Â’zam noktasında bir Kibriya-i Vahdet ve bir Kemâl-i Vahdâniyet vardır. Bu büyük ve ulvî hakîkatların îzahını sâir Sözlere havale edip, bir va’de binaen, şimdilik mücmel bir hulâsa sûretinde; “İki Makam”, bir “Mukaddime” ile ona bir fihriste yapacağız.)

Mukaddime

Kat’iyyen bil ki: Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi “Îman-ı Billahtır.” Ve insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, Îman-ı Billah içindeki “mârifetullahtır.” Cin ve insin en parlak saâdeti ve en tatlı ni’meti, o mârifetullah içindeki “muhabbetullah”tır.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi