Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(77-80):

ON YEDİNCİ MEKTUP

(Yirmi Beşinci Lem’anın zeyli)
         (ÇOCUK TÂZİYENÂMESİ)


Aziz âhiret kardeşim Hâfız Hâlid Efendi!


Kardeşim, çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat

kazaya rızâ, kadere teslim İslâmiyetin bir şiarıdır. Cenâb-ı Hak sizlere sabr-ı cemîl versin. Merhumu da, size zahîre-i âhiret ve şefaatçı yapsın. Size ve sizin gibi müttaki mü’minlere büyük bir müjde ve hakîki bir teselli gösterecek “Beş Nokta”yı beyan ederiz:

Birinci Nokta: Kur’ân-ı Hakîm’de

        sırrı ve meâli şudur ki

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi