Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(61-76):

ON ALTINCI MEKTUP

 


Şu mektub

       

       sırrına mazhar olmuş, şiddetli yazılmamış.

Çoklar tarafından sarihan ve ma’nen gelen bir suâle cevabdır.

(Şu cevabı vermek benim için hoş değil, arzu etmiyorum. Her şey’imi, Cenâb-ı Hakk’ın tevekkülüne bağlamıştım. Fakat ben kendi halimde ve âlemimde rahat bırakılmadığım ve yüzümü dünyaya çevirdikleri için, Yeni Said değil, bilmecbûriye Eski Said lîsaniyle, şahsım için değil, belki dostlarımı ve Sözlerimi ehl-i dünyanın evham ve eziyetinden kurtarmak için; hakîkat-ı hâli hem dostlarıma, hem ehl-i dünyaya ve ehl-i hükme beyân etmek için “Beş Nokta”yı beyân ediyorum.)

BİRİNCİ NOKTA:Denilmiş: “Ne için siyasetten çekildin? Hiç yanaşmıyorsun?

Elcevab: Dokuz-on sene evveldeki Eski Said, bir mikdar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasiyle dîne ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu.. ve gördü ki;

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi