Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(6-173):

Meyve Risâlesinden Altıncı Mes’ele

Risâle-i Nur’un çok yerlerinde îzahı ve kat’i hadsiz hüccetleri bulunan Îman-ı Billâh rüknünün binler külli bürhanlarından bir tek bürhana kısaca bir işârettir.

Kastamonu’da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler:

“Bize Hâlıkımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyorlar” dediler.

Ben dedim:

Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lîsan-ı mahsusiyle mütemâdiyen Allah’tan bahsedip Hâlıkı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz.

Meselâ: Nasılki mükemmel bir eczahâne ki, her kavanozunda hârika ve hâssas mîzanlarla alınmış hayatdar ma’cûnlar ve tiryaklar var. Şüphesiz gâyet mehâretli ve kimyager ve hakîm bir eczacıyı gösterir. Öyle de, Küre-i Arz eczahânesinde bulunan dört yüz bin çeşit nebâtât ve hayvânât kavanozlarındaki zîhayat ma’cûnlar ve tiryaklar cihetiyle, bu çarşıdaki eczahâneden ne derece ziyâde mükemmel ve büyük olması nisbetinde, okuduğunuz fenn-i tıp mikyasiyle Küre-i Arz eczahâne-i kübrâsının eczacısı olan Hakîm-i Zülcelâl’i hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır.

Hem meselâ: Nasıl bir hârika fabrika ki, binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor. Şeksiz, bir fabrikatörü ve mehâretli bir makinisti tanıttırır.

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi