Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(268-284):

MERHUM HASAN FEYZİ’NİN

RİSÂLE-İ NUR HAKKINDAKİ MANZÛMESİÂyetinin veraset-i Ahmediye (A.S.M) cihetinde Ma’na-yı işârî noktasında bu asırda o Rahmet-en-lil’âleminin bir âyinesi ve hakîkat-ı Kur’âniyenin bir hakîki tefsiri olan Risâle-i Nur, o külli rahmetin bir cilvesi bir nümûnesi olmasından; hakîkat-ı Muhammediyenin (A.S.M) bir kısım evsafını, ma’na-yı mecâzî ile cüz’î bir vârisine verilebilir diye bu parlak kasideye ilişmedim. Yalnız hakîkat-ı Ahmediye (A.S.M) âyinesinin farkına işareten ba’zı kelimeler ilâve edildi )

Said Nursî


Huzur bulur bugün seninle âlem,

Ey bu asırda rahmet-i âlem Risâletün-Nur!

Sürur bulur bugün seninle âdem

Ey bir rahmet-i âlem Risâletü’n-Nur!


Bu hasta gönüller çoktan perîşan,

Varsa sende eğer Lokman’dan nişan,

Bir şifa sun, gel ey mahbub-u zîşan

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risâletü’n Nur!


Gelmez mi sonu bu uzun hecenin

Geçmez mi gamı bu yaslı gecenin,

Zâri arttı, sabrı bitti nicenin,

Ey cilve-i rahmet-i âlem Risâletü’n Nur!

Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi