Nur.gen.tr
Bismillah her hayrın başıdır.
Sayfa(281-398):

Dördüncü Kısım

KASTAMONU HAYATI

Bediüzzaman Said Nursî, Eskişehir hapsinden çıktıktan sonra, Kastamonu Vilâyetine nefyediliyor. Uzun bir müddet polis karakolunda ikamete mecbûr edildikten sonra, karakolun tam karşısında, dâimî bir tarassut altında olan bir eve yerleştiriliyor.


Bediüzzaman Said Nursî’nin Kastamonuda sekiz sene karakolun göz hapsi altında ikamete mecbûr edildiği ev (solda) ve karşısında polis karakolu (sağda)
Kelimenin manası için üzerini çift tıklayınız.
 | 
Pharmaceutical Track & Trace System İlaç Takip Sistemi